Using by R-projectNeurčitost dat


      Skutečné objekty a procesy (fyzikální) jsou zobrazovány pomocí navazujících matematických struktur pro další matematickou analýzu. Tyto struktury představují obraz reálných objektů, ale jsou od skutečných objektů nějak odlišné díky narušení různými chybami, které můžeme nazvat jako nejistota. To je proto, že na metody procesu kvantifikace působí různé vlivy prostřednictvím chyb měření prostředí. V tomto případě je to odchylka od správné hodnoty. Údaje z měření, výzkumu nebo chemické a zdravotní analýzy jsou zatíženy nejistotou. Každá datová hodnota obsahuje informaci a část neurčitosti - nejistoty.

      Nové alternativní metody jsou založeny na nestatistické teorii neurčitosti individuálních dat (Mathematical Gnostics) a jsou nestatistickou alternativou obojí klasické i robustní statistiky. Jsou mimořádně vhodné pro aplikace na malé datové soubory s velkou neurčitostí. Je důležité poznamenat, že neurčitost byla nekončícím problém vědy už po staletí.

      Cílem těchto stránek není vysvětlovat a dokazovat teorii, ale ukázat praktické aplikace a jejich použití. Matematická stránka věci je publikovaná v knize Kovanic P., Humber M.B.: The Economics of Information-Mathematical Gnostics for Data Analysis. Odtud pouze deklarujeme, že neurčitost je možné měřit na základě této teorie.

Kategorie :