Using by R-project


Rozdělení dat

EDF malého datového souboru

    Mějme vektor hodnot jako v tabulce na obrázku, pro který je znázorněn princip výpočtu schodovité kumulativní empirické distribuční funkce (EDF) pravděpodobnosti. Kumulativní EDF vznikne z hodnot relativní četnosti, jak je ukázáno ve třetím a čtvrtém sloupci tabulky. Obrázky ukazují výsledný průběh rozdělení distribuce pravděpodobnosti a její hustoty (v podobě histogramu).                                            Kumulativní schodovitá distribuční funkce rozdělení pravděpodobnosti Histogram reálného datového souboru

Statistické znázornění průběhu pravděpodobnosti a hustoty

      Série obrázků znázorňuje příklad konstrukce průběhu pravděpodobnosti, její hustoty použitím normálního Gaussovského rozdělení, histogram a teoretické normální rozdělení pravděpodobnosti, hustoty pravděpodobnosti a konstrukci intervalu významnosti.


                                   Teoretické normální rozdělení pravděpodobnosti a její derivace jako hustota pravděpodobnosti, posány hladkou spojitou funkcí Histogram znázorněný z generovaného normálního rozdělení s parametry N(1000,0,1) Konstrukce intervalu významnosti

Robustní distribuční funkce

      Robustní distribuční funkce představuje reálný průběh rozdělení pravděpodobnosti a hustoty jako spojitá funkce reálného datového souboru.


                                            Rozdělení pravděpodobnosti malého datového souboru Křivka hustoty pravděpodobnosti malého datového souboru

Kategorie :