Using by R-projectRobustní distribuční funkce


      Všechny metody jsou založené na Robustních gnostických distribučních funkcích (GNDF). Jak tyto funkce pracují a jaké výsledky lze očekávat ukážeme na následujících příkladech z generovaných hodnot normálního rozdělení i na reálných příkladech datových vzorků měření. Začneme velkým datovým souborem (100 hodnot) až po příklad malého datového souboru (10 hodnot) s různými hodnotami variability dat (odchylkou). Jako generátor náhodných čísel použijeme standardní funkci z R-project rnorm. Pro případ velkých datových souborů s malou variabilitou (více než 30 hodnot) se vypočítané průběhy distribučních funkcí blíží standardního Gaussovskému rozdělení v podobě S-křivky a hustoty zvonovitého tvaru. Můžeme vypočítat pro každý datový soubor konečný interval nosiče dat LB dolní mez a UB horní mez pro nehomogenní soubor a LSB a USB pro homogenní. Parametry funkce rnorm(n,mean,sd), n=počet hodnot, střední hodnota, sd=standardní odchylka. V poslední ukázce pro (10) je již rozdělení velmi vzdálené od normálního rozdělení. Parametr standardní odchylky se mění od 0.1 až po hodnotu 30. Hodnota 30 je již více jak 50% střední hodnoty, ale data z životního prostředí i z lékařského výzkumu tyto hodnoty ještě překračují.

                                Normal distribution with parameters N(100,50,0.1). Normální distribuce s parametry N(100,50,5). Normální distribuce s parametry N(100,50,20).
                                Normální distribuce s parametry N(10,50,0.1). Normální distribuce s parametry N(10,50,10). Normální distribuce s parametry N(10,50,30).