Using by R-projectCenzorovaná data


      Při analýze je nutné zvážit všechna data, i když některá z nich mohou do souboru vnášet dodatečnou nejistotu. Jsou to tak zvaná cenzorovaná data, reprezentující zvláště na dolním konci rozsahu hodnoty způsobené dolní hranicí detekce LOD (Limit of Detection) - data cenzorovaná zleva. To může být vážný problém dat životního prostředí v případě hodnot kontaminací, kdy hodnoty koncentrací se pohybují na mezním rozsahu měřitelnosti. Pojďme se podívat na případ kontaminace látkou TCDD. Předpokládejme 106 hodnot koncentrace 2378TCDD z nichž 93 jsou LOD hodnoty. Pak můžeme na prvním obrázku porovnat tři distribuční křivky: černá představuje všech 106 vzorků jako validní hodnoty, modrá vyjadřuje distribuci pouze 13 skutečně validních hodnot a červená bere 93 hodnot jako cenzorování zleva. To je porovnání skutečně mezního případu, aby bylo vidět, jak odlišné mohou být jednotlivé případy. Na druhém obrázku je běžnější případ poměru validních a LOD hodnot, ale i tady můžeme porovnat, jak se změní rozdělení pravděpodobnosti, když započítáme LOD hodnoty.


                Zleva cenzorovaná data s velkým podílem LOD hodnot.             Běžnější případ zleva cenzorovaných dat.